Мнения за държавни и частни детски градини в областен град София 1800 EcoSapiens.bg

Това е анонимна анкета, подготвена с цел улесняване на родителите за избор на държавно или частно детско заведение (детска градина) за деца до 7 години, включително и предучилищна възраст. Моля да споделяте информация само от личен опит. 
Анкетата може да бъде попълнена, както от родители и настойници, така и от служители на детските градини.
От този линк може да разгледате и попълните формуляра от анкетата ни за град София:

ФОРМУЛЯР

От линка по-долу може да се информирате за постъпилите до момента отзиви:


При засилен интерес моля пишете в коментари, дали бихте желали да изготвим такава таблица за някои от по-големите областни градове, като ще ви помолим от ваша страна да ни предоставите списък с повечето местни детски държавни или частни градини.